Styret

Styreleder: Jørgen Larsen, 91301599

Nest leder: Tove Skjennum Johnsen

Styremedlem: Kenneth Fossli

Styremedlem: Vemund Sanden Tørdal

Styremedlem: Even Andreas Lie

Styremedlem: Eirik Næss

Vara: Eva Botnen

Vara: Gorm Bønnelykke

Ungdomsrepresentant: