Slopetabeller

Banen skal slopes på nytt nå i 2021

Baneguide

Hull Navn Hvit Gul Rød Blå Par Hcp
1 Vika 274 257 215 183 4 9
2 Bjorøyveien 150 119 81 73 3 17
3 Øysjå 132 122 113 78 3 5
4 Furuodden 447 442 362 350 5 3
5 Sandtaket 387 307 263 226 4 1
6 Jordet 437 295 236 198 4 15
7 Utsikten 300 280 225 198 4 11
8 Sluseporten 148 128 117 108 3 13
9 Havna 281 270 221 211 4 7
Totalt ut 2556 2220 1833 1639 34 UT

Du kan selvfølgelig gå 18 hull hvis du ønsker det.

Banekart